بایگانی دسته: شبکه گره

شبکه گره‌هایی که توسط گروه صورت و معنا تولید می‌شود با رعایت هندسه و روش‌های استفاده شده در معماری سنتی ایران ساخته می‌شود. در روش سنتی ایران قطعه‌های چوبی سازنده‌ی مشبک‌ها به‌صورت کام و زبانه در هم چفت شده و از چسب و میخ در آنها استفاده می‌شود. این روش مراحل تولید را سخت و پیچیده می‌نماید ولی عمر و استحکام مشبک را به میزان زیادی افزایش می‌دهد. از آنجا که کیفیت بالای محصولات و پایبندی به اصول معماری سنتی ایران از اهداف این مجموعه می‌باشد، تمامی مشبک‌هایی چوبی که در زیر مشاهده می‌کنید با استفاده از روش‌های ساخت سنتی و مصالح باکیفیت ایجاد شده است.

شبکه پنجره

شبکه گره، چوب گردو (پنچره) شماره ثبت: ۹۳/۶/۷۵۶۳

ارسال شده در شبکه گره | پاسخ دهید:

چهارقل

شبکه گره چوبی چهارقل، شماره ثبت: ۹۳/۶/۷۵۶۳

ارسال شده در شبکه گره | پاسخ دهید:

نرده گلدسته

شبکه گره، چوب گردو (نرده گلدسته) شبکه گره جعفری، چوب گردو، استفاده به عنوان نرده، شماره ثبت: ۹۳/۶/۷۵۶۳

ارسال شده در شبکه گره | پاسخ دهید:

نرده مشبک چوبی

نرده با استفاده از مشبک چوبی، شماره ثبت: ۹۳/۶/۷۵۶۳

ارسال شده در شبکه گره | پاسخ دهید:

دو قل

مشبک چوب گردو، دوقل (ابعاد: ۳۵*۳۵سانتیمتر) شماره ثبت: ۹۳/۶/۷۵۶۳

ارسال شده در شبکه گره | پاسخ دهید:

شبکۀ گره نورگیر سقفی

شیکه گره چوب گردو و چوب راش (استفاده برای نورگیر سقفی) ابعاد۱۸۰*۱۸۰سانتیمتر شماره ثبت: ۹۳/۶/۷۵۶۳

ارسال شده در شبکه گره | پاسخ دهید: