مجموعه اقامتی تماشا

مجموعه اقامتی تماشا
تهران، شهر پردیس، شهرک تماشا، ۱۳۹۲.

مجموعه اقامتی تماشا

مجموعه اقامتی تماشا

مجموعه اقامتی تماشا

مجموعه اقامتی تماشا

مجموعه اقامتی تماشا

نمای سردر

مجموعه اقامتی تماشا

نمای حیاط

مجموعه اقامتی تماشا

نمای قهوه‌خانه

مجموعه اقامتی تماشا

قهوه‌خانه

مجموعه اقامتی تماشا

ایوان

مجموعه اقامتی تماشا، دید از رستوران به حیاط

دید از قهوه‌خانه به حیاط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *