دل عـارفــان ربـودنـد و قــرار پـارسـایـان              همـه شاهدان به صـورت، تو به صورت و مـعـانی

سرستون، چوب گردو قطار مقرنس کاشانی (عرض ۳۳سانتیمتر) مشکات شبکه گره چوب گردو، استفاده به عنوان نرده نرده با استفاده از مشبک چوبی کارگاه گچ شبکه گره، کارگاه چوب قطار مقرنس آجری (سفالی) سقف سردر مدرسه فرزانگان پویا طرح سه‌بعدی، نورپردازی در شب

گروه صورت و معنا آرمان حرفه ای خود را در تحقق معماری اصیل اسلامی در شرایط امروز جامعه می داند، و همت خود را بر عملیاتی نمودن این هدف، از هندسه ی کلی معماری تا تناسبات اجزاء و مصالح اصیل به کار رفته در آن معطوف داشته است. در این راه سالها به جستجوی الگوهای اصیل معماری اسلامی با کاربری های متنوع پرداخته و در دقائق هندسه اجزای شکل یافته ی آن غور نموده و اندوخته ی علمی خود را به مهارت و دانش ساخت روز آمد آراسته است و این یافته ی گرانقدر خویش را ارزانی جویندگان قدرشناس هنر و معماری غنی اسلامی ساخته است.

اخبار

گزارش تصویری از شرکت گروه صورت و معنا در نمایشگاه بین المللی نمایشگاه معماری- خانه مدرن_ دکراسیون داخلی
20150107_135013 20150107_135033 20150107_135044 20150107_135100 20150107_135158 viber image viber image1